середа, 4 листопада 2020 р.

 Визнання курсів підвищення кваліфікації!!!

ВАЖЛИВО!!! ХТО ПРОЙШОВ КУРСИ, ВЕБІНАРИ, ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ (ДЛЯ ВИЗНАННЯ ОБОВЯЗКОВИЙ КВЕД-8559), РЕТЕЛЬНО ПЕРЕВІРТЕ  ОТРИМАНІ СЕРТИФІКАТИ.

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів №1 м. Славути  

  • Обсяг (кількості годин)  підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу не може бути менше ніж:

         60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

        90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;

        150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.

Підвищення кваліфікації, що відбувається понад 150 годин, є добровільною справою педагогічного працівника і не потребує будь-якого регулювання та відбувається  за рахунок самостійного фінансування.

За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним  працівникам видається документ про підвищення кваліфікації визначений відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені:

– повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка 4

надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців);

– тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;

– прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;

– опис досягнутих результатів навчання;

– дата видачі та обліковий запис документа;

– найменування посади, прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради  клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації  та документ про проходження підвищення кваліфікації.

 Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної  ради закладу.

КЛОПОТАННЯ Завантажити

Немає коментарів:

Дописати коментар