Публікації

Показано дописи з серпень, 2021

Навчальні кабінети

  Вимоги до шкільного кабінету  1. Кабінет повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладна­на відповідно до мети і задач вивчення предмета. При оформленні кабінету вра­ховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені ти­пом навчального закладу, його місією. В ідеальному варіанті цей кабінет має підсобне приміщення, оскільки його наявність доз вол яє вчителеві зосередитись і набратись сил перед черговим уроком, зберігати наочні посібники, аудіо-та відеоматеріали. Розташування кабінету в приміщенні навчального закладу не є принциповим питанням, але виправданим є розміщення поруч кабінетів навчальних дис­циплін одного циклу. У кабінеті необхідно мати атрибути і матеріали національ­ної символіки. 2. Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з пред­мета. Сюди належать: наявність технічних засобів навчання, наочність, мето­дичне забезпечення навчального предмета та ін. 3. Кабінет повинен відповідати санітарно-гігієнічним ви

Навчальні кабінети

Зображення
                                                        Нормативні документи   Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних   закладів    (наказ МОН від 20.07.2004 № 601) ПЕРЕГЛЯНУТИ Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і   STEM-лабораторій (наказ МОН від 29.04.2020 №574) ПЕРЕГЛЯНУТИ Положення про навчальні кабінети  з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затв. наказом МОНмолодьспорту від 14.12.2012 № 1423, визначені загальні й спеціальні вимоги до матеріально-технічного і науково-методичного оснащення. ПЕРЕГЛЯНУТИ Типовий перелік вимоги до засобів навчання й обладнання :комп’ютерне та мультимедійне обладнання для кабінетів біології, географії, математики, фізики та ХІМІЇ. ПЕРЕГЛЯНУТИ   Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи ( наказ МОН від   07.02.2020  № 143 ) ПЕРЕГЛЯНУТИ Перелік  документів навчальних кабінеті               
Зображення
 
Зображення