четвер, 9 вересня 2021 р.

Курси 2022. Замовлення

Плануємо курсову підготовку на  2022 рік.

Колеги,  формую  замовлення слухачів курсів підвищення кваліфікації при Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної на 2022 рік 

Перегляньте додатки та впишіть свої прізвище, ініціали до відповідної категорії слухачів.

Додаток 1. Кафедра менеджменту та освітніх технологій ( директори, заступники, бібліотекарі, педагоги оганізатори) ПЕРЕГЛЯНУТИ

Додаток 2. Кафедра теорії й  методик дошкільної та початкової освіти (Вчитель початкових класів, вихователь ГПД) ПЕРЕГЛЯНУТИ

Додаток 3. Кафедра теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін (Вчителі української мови та літератури, зарубіжної літ, англійської мови, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, вчителі історії,права, громадянської освіти) ПЕПЕГЛЯНУТИ

Додаток 4. Кафедра теорії і методик природничо – математичних дисциплін і технологій( вчителі географії, біології, математики,інформатики, трудового навчання, основ фінансової грамотності,фізики, хімії, астрономії) ПЕРЕГЛЯНУТИ

Додаток 5. Кафедра педагогіки та психології чителі фізичної культури, “Захист України”, “Захист України” за напрямом «Медико-санітарна підготовка», класні керівники, вчителі індивідуального навчання, психологи, соціальні педагоги, основ здоров’я) ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

понеділок, 16 серпня 2021 р.

Навчальні кабінети

 Вимоги до шкільного кабінету 


1. Кабінет повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладна­на відповідно до мети і задач вивчення предмета. При оформленні кабінету вра­ховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені ти­пом навчального закладу, його місією. В ідеальному варіанті цей кабінет має підсобне приміщення, оскільки його наявність дозволяє вчителеві зосередитись і набратись сил перед черговим уроком, зберігати наочні посібники, аудіо-та відеоматеріали. Розташування кабінету в приміщенні навчального закладу не є принциповим питанням, але виправданим є розміщення поруч кабінетів навчальних дис­циплін одного циклу. У кабінеті необхідно мати атрибути і матеріали національ­ної символіки.
2. Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з пред­мета. Сюди належать: наявність технічних засобів навчання, наочність, мето­дичне забезпечення навчального предмета та ін.

3. Кабінет повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, бути просторим, теплим та затишним. Має добре освітлюватись та провітрюватись. Важливу роль відіграють меблі, якими обладнаний кабінет. В ідеальному варіанті це фабрич­ний комплект, який включає в себе набір учнівських столів та стільців, вчитель­ського столу, меблеву стінку, розраховану для зберігання необхідних методич­них матеріалів. Кабінет оснащується відповідними меблями і пристроями: для зберігання книжок, макетів, альбомів використовуються секційні шафи-стела­жі, для таблиць обладнуються спеціальні шафи-ящики, а для карт краще вико­ристовувати спеціальні картосховища. У жодному разі не прикріплюйте парти та стільці до підлоги, тому що це не дасть можливість вчителеві мобільно розта­шувати учнівські парти відповідно до виду уроку, а також заважає якісному прибиранню кабінету.
4. Кабінет повинен бути зручним для проведення засідань методичних об’єднань вчителів та інших форм підвищення кваліфікації вчителів з предмету.
5. У шкільному кабінеті мають бути створені умови для проведення позакласних заходів, факультативних занять.
6. Укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітньої програми школи.
7. Відповідність навчально-методичного комплексу та комплексу засобів навчан­ня профілю кабінету, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.
8. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, творів та інше, матеріалів для моніторингу якості навчання та навчально-виховного процесу.
9. Забезпеченість підручниками, дидактичними матеріалами, роздавальним ма­теріалом згідно з чинними програмами для загальноосвітніх навчальних за­кладів.
10. Розклад роботи шкільного кабінету за обов’язковою програмою, факультатив­них занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять з дітьми, що відстають у навчанні, з обдарованими дітьми, консультацій тощо.
11. Стендовий матеріал шкільного кабінету: рекомендації для учнів щодо проекту­вання їх навчальної діяльності, виконання програми розвитку їх суспільнихумінь і навичок, організації та виконання домашнього завдання, підготовки до різних форм навчально-пізнавальної діяльності (тестування, заліки, співбесіди та ін.).
12. Критерії оцінювання навчальних досягнень.
13. Дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм у навчально­му кабінеті.
14. Шкільний кабінет повинен бути постійно діючим (швидко відображати видатні події у світі, країні, місті). У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні екс­позиції посібників, книг, зразків робіт тощо.
Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і роз­ділів програми. Посібники, виготовлені учнями, стінгазети, поради з підготов­ки до тематичних, підсумкової державної атестації, олімпіад, конкурсів, рефе­ратів тощо.
Необхідною документацією шкільного кабінету є:
1. Паспорт кабінету.
2. Папка з інструкціями щодо охорони праці в шкільному кабінеті.
3. Положення про навчальний кабінет.
4. Тематичні та поурочні картотеки з предмета.
5. Основна навчально-методична документація.
6. Матеріали позакласної роботи.
7. Розклад зайнятості кабінету.

пʼятниця, 13 серпня 2021 р.

Навчальні кабінети

 

                                                      Нормативні документи 

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних   закладів  (наказ МОН від 20.07.2004 № 601) ПЕРЕГЛЯНУТИ

Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і  STEM-лабораторій (наказ МОН від 29.04.2020 №574) ПЕРЕГЛЯНУТИ

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затв. наказом МОНмолодьспорту від 14.12.2012 № 1423, визначені загальні й спеціальні вимоги до матеріально-технічного і науково-методичного оснащення. ПЕРЕГЛЯНУТИ

Типовий перелік вимоги до засобів навчання й обладнання:комп’ютерне та мультимедійне обладнання для кабінетів біології, географії, математики, фізики та ХІМІЇ. ПЕРЕГЛЯНУТИ 

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи (наказ МОН від  07.02.2020  № 143) ПЕРЕГЛЯНУТИ

Перелік  документів навчальних кабінеті                                                      
Положення про шкільний кабінет;

• акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті;

• паспорт кабінету;

•  інструкції з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;

• посадова інструкція завідувача кабінетом;

• атестаційний лист кабінету;

• журнал інструктажу учнів з техніки безпеки в кабінеті (для кабінетів з підвищеною небезпекою)

• план роботи кабінету, перспективний план; інвентарна книга; шаблон

Кабінет географії

Кабінет географії відносять до кабінетів природничо-математичних предметів.


   Вимоги до оснащення кабінету географії ПЕРЕГЛЯНУТИ

Паспорт кабінету географії зразок

                 

понеділок, 15 лютого 2021 р.

Освіта Хмельниччини на шляхах реформування - 2021 році


 Освіта Хмельниччини на шляхах реформування 

👉Педагогічна виставка  у 2021 році продовжує роботу в електронному форматі. Оцінювання, інформація про підсумки та популяризація ведуться через сайт «Цифрова лабораторія педагогічного досвіду ХОІППО». 

👉Ресурс доступу: https://vystavka.hoippo.km.ua/.

📌ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ. Переглянути 

                                           

Про підготовку матеріалів. Презентація.